Автоматизація управління підприємством

В умовах сучасного ринку будь-яке підприємство, знаходячись на етапі розвитку, змінення та розширення, починає відчувати всеохоплюючу необхідність у впровадженні автоматизації бізнес-процесів. Завдяки використанню програмного забезпечення, реалізованого в “настільних” та “хмарних” додатках, можна оптимізувати виконання найбільш типових та одноманітних операцій, які, проте, є необхідними для функціонування компанії. Спочатку (1970-ті роки) системи автоматизації управління використовувалися лише на великих підприємствах, проте зараз такі рішення також знаходять застосування в компаніях середнього бізнесу і навіть у дрібних фірмах. Розробники програмного забезпечення постачають готові продукти, які знаходять застосування у будь-якій сфері підприємницької діяльності, а також пропонують варіанти створення додатків на замовлення. Слід більш детально розглянути найбільш популярні типи систем автоматизації управлінням.

CRM-системи

Системи управління відносинами з клієнтами (від англ. Customer Relationship Management) призначені для автоматизації основних операцій між клієнтами і замовниками. Завдяки збереженню інформації про споживачів товарів та послуг та історії взаємодії, з’являється можливість проведення аналізу бізнес-діяльності та розробка стратегії, спрямованої на оптимізацію маркетингових кампаній та покращення задоволеності споживача. Як наслідок, зростає кількість клієнтів і підвищується рівень продажів, а значить і отримуваний прибуток.

Застосування централізованої та автоматизованої обробки даних дозволяє з максимальною ефективністю і мінімальною участю співробітників враховувати особливі потреби кожного конкретного клієнта. Оперативність обробки інформації дає змогу уникнути заздалегідь виявлених ризикових рішень та втілювати потенційні можливості.

HRM-системи

Системи управління персоналом (від англ. Human Resources Management) надають можливість для єдиного централізованого управління робочою силою компанії. Їхніми базовими функціями є: облік та обробка кадрової документації, розрахунок заробітної плати, премій, компенсацій, бонусів та інших грошових виплат персоналу. Крім того, HRM-системи дозволяють здійснювати автоматизоване ведення карток співробітників, облік робочого часу, планування відпусток, створення штатного розкладу.

Також HRM-системи мають наступні додаткові можливості: пошук і відбір персоналу, планування кар’єри, управління ефективністю трудової діяльності та професійними навичками співробітників, адміністрування пільг, планування наслідування тощо.

SRM-системи

Системи взаємовідносин з постачальниками (від англ. Supplier Relationship Management) створені для вирішення стратегічних завдань — визначення найбільш підходящих постачальників, вибір нових видів продукції для виробництва з наявних варіантів, реалізацію всього циклу закупівель, включно з електронною торгівлею, а також оперативне відстежування діяльності постачальників. Ці рішення об’єднують в собі інструменти для оцінки, аналізу і розподілу постачальників, створення стратегії та прогнозів взаємодії з ними через традиційні та електронні канали. Використовуючи SRM-системи, компанії отримують можливість пошуку партнерів, які будуть найкращим чином задовольняти існуючі потреби в товарах та послугах.

Для забезпечення отримання стабільного та постійного прибутку, компанії необхідно мати збалансовану систему управління видатками на постачання. За умови скорочення витрат на придбання товарів та послуг підвищується рентабельність бізнесу, і це відбувається без змінення (в гіршу сторону) якості, і навіть без збільшення рівню продажів. Автоматизація всіх процесів, що поєднують в собі вибір товарів, послуг та їх постачальника забезпечують більшу “прозорість” логістичної мережі та надають оперативний огляд усіх витрат, пов’язаних з постачанням.

ERP-системи

Системи планування ресурсів підприємства (від англ. Enterprise Resource Planning) дозволять керувати трудовими ресурсами, здійснювати фінансовий менеджмент і розпоряджатися активами за допомогою спеціального програмного забезпечення. Для проведення цих дій використовується єдина транзакційна система, яка генерує зведену базу даних для більшості операцій та бізнес-процесів компанії, незалежно від функціональної та територіальної віддаленості місць їх виникнення і здійснення.

Більшість ERP-систем, в силу свого всеохоплюючого характеру, є універсальними інструментами, тому можуть застосовуватися будь-якими компаніями, незалежно від специфіки діяльності. За необхідності, до системи можна підключити спеціалізовані модулі, які дозволяють пристосувати роботу програми під найбільш специфічні бізнес-процеси, які особливо властиві для інноваційних та вузькопрофільних підприємств.

Нас вже обрали

фонд Віталія Кіма
(Миколаївська область)

фонд HEROES UKRAINE
(Миколаївська область)

фонд IN UNITED FORCE
(Миколаївська область)

фонд 4EVENTS
(Миколаївська область)

фонд Віталія Кіма
(Миколаївська область)

фонд HEROES UKRAINE
(Миколаївська область)

фонд IN UNITED FORCE
(Миколаївська область)

фонд 4EVENTS
(Миколаївська область)

Написання бізнес планів

  • написання бізнес планів
  • проведення фінансових аудитів
  • надання нотаріальних послуг
  • написання бізнес планів
  • проведення фінансових аудитів
to top