Управлінський консалтинг

Однією з головних умов успішного розвитку бізнесу в сучасних економічних умовах є вміння випереджувати запити ринку товарів і послуг. Це зумовлено здатністю компанії до зміни управлінської моделі відповідно до поточної ситуації.

Управлінський консалтинг — це комплекс послуг, спрямованих на вивчення і аналіз структури та функцій компанії або її підрозділу. Головною метою є виявлення можливостей та розробка стратегій для підвищення ефективності роботи підприємства на управлінському рівні і, за необхідності, сприяння в реалізації запропонованих рішень.

Процес консультування є логічним ланцюжком процедур, які виконуються спільно консультантом і клієнтом для вирішення проблем та здійснення змін на підприємстві

Консалтинг включає в себе кілька великих етапів (аналіз, розробка та впровадження рекомендованих рішень), які можна розбити на конкретні процедури. Виокремлення в консультаційному процесі етапів має величезне практичне значення, адже це дає змогу створити структуровану основу для прийняття рішень, здійснювати узгоджену комунікацію, проводити вмотивовану організацію проекту.

Зазвичай управлінські консультаційні послуги розділяють відповідно з панівними на ринку структурами менеджменту: організація виробництва, маркетинг та продаж, дистрибуція, управління персоналом, фінансовий менеджмент тощо. Проте з розвитком інформаційних технологій з’явилася ще одна галузь — підбір та впровадження ІТ-систем, а також пов’язані з цим навчання співробітників та видозмінення відповідних процедур, документації та робочих методів.

Більшість консультаційних послуг спрямовані на вирішення певних специфічних задач, які охоплюють одразу декілька управлінських функцій і процесів. Вирішення таких проблем включає використання нових можливостей и подолання обмежень. Прикладами вирішення подібних задач можуть бути: територіальне розширення бізнесу, передача технологій, написання ліцензійної угоди, розробка інвестиційного проекту, виведення бізнесу в Інтернет тощо.

Будь-який бізнес, незалежно від роду діяльності, — це перш за все людська система. Тому одним з фундаментальних факторів діяльності компанії, який має пройти організаційне перетворення, є управління трудовими ресурсами. Працівники мають розуміти сутність змін, приймати їх і мати бажання сприяти їх реалізації.

В процесі впровадження організаційних перетворень робітникам доведеться опанувати нові знання, освоїти нові методи, вдосконалити свої навички, змінити ставлення до виконання своїх робочих обов’язків у компанії. Важливо розуміти, що ці вимоги стосуються кожного співробітника підприємства, починаючи з головних управлінців. Ті, хто очікує змін від колег і підлеглих мають бути готовими змінити і власні поведінку і ставлення до роботи.

Головним результатом консультаційної діяльності є здійснення змін, в першу чергу — в структурі і методах управління. Перетворенням можуть піддатися будь-які аспекти діяльності підприємства: базові установки бізнес-процесів, рівень розвитку, правові механізми, форма власності, джерела фінансування, взаємодія з партнерами.

Нас вже обрали

фонд Віталія Кіма
(Миколаївська область)

фонд HEROES UKRAINE
(Миколаївська область)

фонд IN UNITED FORCE
(Миколаївська область)

фонд 4EVENTS
(Миколаївська область)

фонд Віталія Кіма
(Миколаївська область)

фонд HEROES UKRAINE
(Миколаївська область)

фонд IN UNITED FORCE
(Миколаївська область)

фонд 4EVENTS
(Миколаївська область)

Написання бізнес планів

  • написання бізнес планів
  • проведення фінансових аудитів
  • надання нотаріальних послуг
  • написання бізнес планів
  • проведення фінансових аудитів
to top