Управлінський консалтинг

Однією з головних умов успішного розвитку бізнесу в сучасних економічних умовах є вміння випереджувати запити ринку товарів і послуг. Це зумовлено здатністю компанії до зміни управлінської моделі відповідно до поточної ситуації.

Управлінський консалтинг — це комплекс послуг, спрямованих на вивчення і аналіз структури та функцій компанії або її підрозділу. Головною метою є виявлення можливостей та розробка стратегій для підвищення ефективності роботи підприємства на управлінському рівні і, за необхідності, сприяння в реалізації запропонованих рішень.

Процес консультування є логічним ланцюжком процедур, які виконуються спільно консультантом і клієнтом для вирішення проблем та здійснення змін на підприємстві

Консалтинг включає в себе кілька великих етапів (аналіз, розробка та впровадження рекомендованих рішень), які можна розбити на конкретні процедури. Виокремлення в консультаційному процесі етапів має величезне практичне значення, адже це дає змогу створити структуровану основу для прийняття рішень, здійснювати узгоджену комунікацію, проводити вмотивовану організацію проекту.

Зазвичай управлінські консультаційні послуги розділяють відповідно з панівними на ринку структурами менеджменту: організація виробництва, маркетинг та продаж, дистрибуція, управління персоналом, фінансовий менеджмент тощо. Проте з розвитком інформаційних технологій з’явилася ще одна галузь — підбір та впровадження ІТ-систем, а також пов’язані з цим навчання співробітників та видозмінення відповідних процедур, документації та робочих методів.

Більшість консультаційних послуг спрямовані на вирішення певних специфічних задач, які охоплюють одразу декілька управлінських функцій і процесів. Вирішення таких проблем включає використання нових можливостей и подолання обмежень. Прикладами вирішення подібних задач можуть бути: територіальне розширення бізнесу, передача технологій, написання ліцензійної угоди, розробка інвестиційного проекту, виведення бізнесу в Інтернет тощо.

Будь-який бізнес, незалежно від роду діяльності, — це перш за все людська система. Тому одним з фундаментальних факторів діяльності компанії, який має пройти організаційне перетворення, є управління трудовими ресурсами. Працівники мають розуміти сутність змін, приймати їх і мати бажання сприяти їх реалізації.

В процесі впровадження організаційних перетворень робітникам доведеться опанувати нові знання, освоїти нові методи, вдосконалити свої навички, змінити ставлення до виконання своїх робочих обов’язків у компанії. Важливо розуміти, що ці вимоги стосуються кожного співробітника підприємства, починаючи з головних управлінців. Ті, хто очікує змін від колег і підлеглих мають бути готовими змінити і власні поведінку і ставлення до роботи.

Головним результатом консультаційної діяльності є здійснення змін, в першу чергу — в структурі і методах управління. Перетворенням можуть піддатися будь-які аспекти діяльності підприємства: базові установки бізнес-процесів, рівень розвитку, правові механізми, форма власності, джерела фінансування, взаємодія з партнерами.